/PROCES/

Proces odlakierowywania czyli usuwanie farby (lakieru) zachodzi wskutek kombinacji chemicznego rozkładu oraz fizycznego procesu rozpuszczania spoiwa lakieru. Usuwanie lakieru (farby) następuje poprzez kąpiel w środku chemicznym. Czas trwania tego procesu zależy od rodzaju oraz grubości powłok, a także sposobu nakładania powłok (lakiernia proszkowa, lakiernia KTL). Usuwamy powłoki lakiernicze, warstwę chromianową, poddajemy detale płukaniu
i pasywacji. Zaletą procesu chemicznego czyszczenia metali jest szybkość i możliwość obróbki detali, które nie mogą być poddane pirolizie czy piaskowaniu.
/ZASTOSOWANIE/

Metoda chemiczna (usuwania powłok lakierniczych) stosowana jest do oczyszczania elementów, które ze względu na skład i właściwości nie mogą być czyszczone za pomocą innej techniki - przede wszystkim elementy z metali nieżelaznych lub z tworzyw sztucznych.

/PROCES/

Czyszczenie suchym lodem jest przemysłowym rodzajem czyszczenia, który nie wpływa na zużycie czyszczonej powierzchni. Suchy lód jest nietoksyczny, suchy i nie pozostawia odpadów środka czyszczącego. Ta metoda czyszczenia wykorzystuje małe granulki wielkości około 3 mm, które są wystrzeliwane z dyszy ze sprężonym powietrzem. Zaletą tej metody jest nieinwazyjność, precyzyjność, szybkość./ZASTOSOWANIE/

Czyszczenie suchym lodem ma zastosowanie w branżach takich jak przemysł lotniczy
i motoryzacyjny, energetyka, renowacja drewna i zabytków, przemysł spożywczy, opakowaniowy, gumowy czy drukarski. Metoda ta sprawdza się szczególnie
w czyszczeniu części maszyn, które są trudno dostępne lub nie ma możliwości ich demontażu.

/PROCES/

Proces oczyszczania powierzchni następuje przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących wykorzystujących jako medium czyszczące wodę lub inne materiały ścierne, np. piasek, korund czy sodę. Technologia wykorzystująca dynamiczne działanie strugi wodnej o wysokiej energii nazywana jest czyszczeniem hydrodynamicznym. W tym procesie piaskowania metali wykorzystywana jest energia kinetyczna piasku czy innego ścierniwa pod wysokim ciśnieniem. Elementy poddawane czyszczeniu są omiatane przez ścierniwo. Zaletą piaskowania metali jest precyzyjność, szybkość, możliwość obróbki elementów wielkogabarytowych oraz możliwość obróbki detali które nie mogą być poddane oczyszczaniu innymi metodami. Dzięki urządzeniom mobilnym istnieje możliwość wykonania usługi oczyszczania w zakładzie klienta.
/ZASTOSOWANIE/

Piaskowanie metali przeznaczone jest do oczyszczania różnych powierzchni z mniej uciążliwych zanieczyszczeń oraz instalacji i urządzeń o dużych gabarytach (stelaży, ścian sitowych, ślimaków wtryskowych, filtrów metalowych, konstrukcji stalowych). Piaskowanie metali może być również stosowane jako etap końcowy termicznego czyszczenia metali. Tak przygotowana powierzchnia detali nadaje się bezpośrednio do malowania.

/PROCES/

Metoda termiczna (piroliza) wykorzystuje proces termicznego rozkładu, który jest realizowany w oparciu o systemy podgrzewania pośredniego bez dostępu powietrza. Piroliza to proces oczyszczania powierzchni następujący w specjalnym piecu pirolitycznym, gdzie zachodzi termiczny rozkład związków organicznych w temperaturze 400-450ºC (komora oczyszczania). W dodatkowej komorze (komora dopalania) następuje spalanie powstałych w procesie pirolizy gazów w temperaturze 850-920ºC. Na zewnątrz zostają uwolnione jedynie nieszkodliwe produkty spalania, wskutek czego technologia ta zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska. Jedynie około 25% materiału wyjściowego pozostaje jako popiół wymagający utylizacji. Termiczne czyszcenie metali posiada następujące zalety: niezawodność, efektywność, niskoemisyjność.
/ZASTOSOWANIE/

Piroliza to przeznaczona do usuwania farby, usuwania lakieru, żywic, tworzyw sztucznych z elementów metalowych takich jak wyposażenie lakierni (np. zawieszki lakiernicze, wieszaki, haki, kraty, stelaże, trawersy, wózki, pojemniki) lub elementy wadliwie polakierowane, co do których nie ma ograniczeń jeśli chodzi o zastosowanie metody termicznego usuwania powłok lakierniczych.