Proces

Proces oczyszczania powierzchni następuje przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących wykorzystujących jako medium czyszczące wodę lub inne materiały ścierne, np. śrut stalowy kulisty. Technologia wykorzystująca dynamiczne działanie strugi wodnej o wysokiej energii nazywana jest czyszczeniem hydrodynamicznym. W tym procesie śrutowania metali wykorzystywana jest energia kinetyczna śrutu czy innego ścierniwa pod wysokim ciśnieniem. Elementy poddawane czyszczeniu są omiatane przez ścierniwo. Zaletą śrutowania metali jest precyzyjność, szybkość, możliwość obróbki elementów wielkogabarytowych oraz możliwość obróbki detali które nie mogą być poddane oczyszczaniu innymi metodami.

Zastosowanie

Śrutowanie metali przeznaczone jest do oczyszczania różnych powierzchni z mniej uciążliwych zanieczyszczeń oraz konstrukcji stalowych. Śrutowanie metali może być również stosowane jako etap końcowy termicznego czyszczenia metali. Tak przygotowana powierzchnia detali nadaje się bezpośrednio do malowania.

Menu